Sveriges Fontänhus Riksförbund

Sveriges Fontänhus riksförbund är en del av en världsomspännande organisation. Det finns idag 345 Fontänhus eller klubbhus som de också kallas i 34 länder varav 12 i Sverige. Alla fontänhus jobbar för att stödja människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Fontänhusen är en medlemsburen verksamhet. Medlemmar deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap.

Förutom ett arbetsinriktat dagsprogram erbjuder klubbhuset ett program som ger medlemmar möjlighet att återgå till arbetsmarknaden, säkra och behålla anställningar samt stötta till att hitta rätt utbildningar.

Genom ett rikt och varierat socialt program erbjuds medlemmar att delta i sociala och kulturella evenemang, nationella och internationella nätverk och konferenser.

Comments are closed.