Riktlinjer

Fontänhuset i Malmö ingår i ett nätverk av klubbhusorganisationer. I Sverige är vi en del av Sveriges Fontänhus Riksförbund (SFR) och internationellt deltar vi i en större sammanslutning, Clubhouse International (CI). Gemensamt för organisationerna är att vi arbetar efter trettiosju riktlinjer. Dessa utgör ett tydliggörande av dina rättigheter som medlem och ligger till grund för arbetssättet i Fontänhusmodellen. De är också vägledande i kvalitetssäkringen av verksamheter som vill kalla sig för Fontänhus. En certifieringsprocess som utgår från riktlinjerna utförs av CI.

Comments are closed.