Media

På tredje våningen möter du oss på mediaenheten. I våra ljusa lokaler hittar du en stor social gemenskap. Av alla enheter har vi kanske flest aktiva besökare under en dag, men här finns samtidigt stort utrymme för avskildhet och arbete i lugn och ro.

Fontänmagasinet

En av våra största arbetsuppgifter är att producera Fontänmagasinet – husets egen, månatliga tidning. Den trycks i 800 exemplar och som medlem får du automatiskt tidningen utan kostnad i brevlåda eller pdf via mail.  Vår enhet ansvarar tillsammans för att uppdatera och sköta vårt stora prenumerationsregister. Allt innehåll i Fontänmagasinet skapas av och är öppet för husets medlemmar. Varje måndag 10.00 har vi redaktionsmöte på Kontoret och då bestämmer vi som är intresserade hur tidningen ska se ut just den månaden. Tidningsarbetet innebär varierade uppgifter, med allt från att skriva och frankera kuvert till text- och fotoredigering. Liksom i resten av huset kan du jobba efter ditt intresse, din förmåga och ditt mående.

Radiofontänen

På media sänder vi också närradio (89,2 mhz), Radiofontänens arbete centreras kring tydliga möten och återkopplingar, och medlemmen jobbar däremellan självständigt – på enheten, hemma eller på andra av Fontänhusets enheter. Detta skapar ett öppet arbetsflöde där medlemmar från hela huset deltar – sedan starten har Radiofontänen engagerat ca 100 medlemmar på olika vis. Den tekniska delen av radioarbetet – ljudredigering, mixning – erbjuder dessutom kontinuerliga, enhetsfasta uppgifter för de medlemmar som känner behov av att tydligt strukturera sin dag kring just närvaro på Fontänhuset. Allt innehåll skapas av medlemmar, med stöd av enhetens handledare. Vi sänder live från Fontänhusets café en timme två gånger i månaden samt har en poddsändning en gång i månaden, allt detta sker kl 14.00, på 89, 2 mHz

Statistik

En annan arbetsuppgift för oss är besöksstatistiken. När du kommer in på första våningen skriver du in dig i receptionens liggare. Den viktigaste anledningen är givetvis ur säkerhetssynpunkt, en annan är underlaget för vår statistik. Som privat stiftelse söker vi pengar för vår verksamhet och då är besöksstatistiken en viktig grund. För vår Reach Out-verksamhet (hur vi håller kontakt med medlemmar som vi inte har sett på ett tag) är den också av vikt. Vi på Kontoret sköter detta, både i datoriserad och manuell form.

Kontorsarbete

Mediaenheten har en aktiv arbetsdag – med kuvertarbete, kopiering, e-posthantering, informationsarbete, översättningar, etc – men mycket av arbetet sker kring det stora mötesbordet i mitten, vilket ger en avslappnad och social arbetsmiljö. Många medlemmar och mycket skratt möter du här.

Vi sköter dessutom husets hemsida och sociala medier.

Comments are closed.