Vägar Ut

Arbets-och-studieenheten
Vi på Vägar Ut arbetar med att hjälpa dig som medlem tillbaka till arbete och studier. Mycket fokus lägger vi på att hålla oss uppdaterade vad gäller arbetsmarknadsfrågor, samt att bygga nätverk med arbetsgivare, skolor och myndigheter. Tillsammans letar vi upp intressanta samarbetspartners och gör arbetsgivarbesök. Vi är med som stöd i alla led i vägen tillbaka till samhället. Vi ansvarar för att organisera och få ut information i huset om vad som händer i vår omvärld när det handlar om arbetsfrågor. Vägar Ut är en mycket utåtriktad arbetsenhet, med fokus på en återkomst till samhället utanför Fontänhuset. Men precis som i övriga enheter arbetar vi tillsammans och utgår från din vilja och dina erfarenheter!

Comments are closed.