4:e och 5:e våningen

Radiofontänen
Idén till en direktsänd Fontänhusradio föddes ur en önskan att kunna skapa nya, modernare arbetsuppgifter; med fokus på ett utåtriktat, samhällspedagogiskt perspektiv. Radiofontänens arbete centreras kring tydliga möten och återkopplingar, och medlemmen jobbar däremellan självständigt – på enheten, hemma eller på andra av Fontänhusets enheter. Detta skapar ett öppet arbetsflöde där medlemmar från hela huset deltar – sedan starten har Radiofontänen engagerat ca 100 medlemmar på olika vis. Den tekniska delen av radioarbetet – ljudredigering, mixning – erbjuder dessutom kontinuerliga, enhetsfasta uppgifter för de medlemmar som känner behov av att tydligt strukturera sin dag kring just närvaro på Fontänhuset. Allt innehåll skapas av medlemmar, med stöd av enhetens handledare. Vi sänder live från Fontänhusets café en timme i veckan, varje torsdag kl. 14.00.
Radiofontänen sänder även, en gång i månaden, På divanen tillsammans med Robert Rosenqvist. På divanen är ett en-timmes långt intervjuprogram där vi analyserar kända gäster på vår divan. Alla Radiofontänens sändningar är öppna för allmänheten. Och under På divanen ser vi särskilt ett utmärkt tillfälle till mötesplats då de sändningarna är förlagda till lördagar. På divanen har, sedan starten 2015, bland annat gästats av Nina Persson (Cardigans), Kristian Lundberg (författare och poet) och Amanda Ooma (skådespelare).

 

PR- arbete
Att göra oss hörda i samhället och föra fram våra idéer om rehabilitering tycker vi är viktigt. Fontänhusets PR-arbete syftar just till att föra fram verksamhetens metodik inom psykosocial rehabilitering samt att arbeta för att motverka fördomar kring psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder. Vi har ett nära samarbete med Malmö Högskola – där PR-gruppen är stående föreläsare och samverkanspart vid psykiatriskt omvårdnadsprogram, sjuksköterskeutbildningen, socionomprogrammet samt ett antal enstaka kurser – och Socialhögskolan i Lund. Nätverksbyggande är viktigt för oss och tillsammans bokar medlemmar och handledare i gruppen in föreläsningar och berättar sedan om vår verksamhet på ställen vi tycker är viktiga att nå ut till. Vi sköter dessutom husets hemsida och sociala medier.

 

Vägar Ut
Vi på Vägar Ut arbetar med att hjälpa dig som medlem tillbaka till arbete och studier. Mycket fokus lägger vi på att hålla oss uppdaterade vad gäller arbetsmarknadsfrågor, samt att bygga nätverk med arbetsgivare, skolor och myndigheter. Tillsammans letar vi upp intressanta samarbetspartners och gör arbetsgivarbesök. Vi är med som stöd i alla led i vägen tillbaka till samhället. Vi ansvarar för att organisera och få ut information i huset om vad som händer i vår omvärld när det handlar om arbetsfrågor. Vägar Ut är en mycket utåtriktad arbetsenhet, med fokus på en återkomst till samhället utanför Fontänhuset. Men precis som i övriga enheter arbetar vi tillsammans och utgår från din vilja och dina erfarenheter!

Comments are closed.