Stiftelse, Styrelse & Administration

Fontänhusets verksamhet i Malmö startades 1984. Verksamheten drivs av Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete med en ansvarig styrelse som arbetar ideellt. Styrelsen tillsätter Fontänhusets chef. Som privat stiftelse söker vi varje år pengar för vår verksamhet. Största bidragsgivare är Malmö Kommun och Region Skåne samt Socialstyrelsen. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden.

Styrelsen sammanträder ca sex gånger per år och styrelsemöten utgör det forum där ledamöterna samlar information om verksamhetens utveckling. Husets chef är adjungerad vid styrelsemötena. Medlemmar som utsetts till ledamöter deltar också när styrelsen sammanträder.

Styrelseledamöter i Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete:

Björn Fries, ordförande, samhällsdebattör.

Lillemor Darinder,  vice ordförande, lärare, fd generalsekreterare inom lärarförbundet

Birgitta Piper, ekonomijournalist

Helena Cewers, Barnmorska/sexolog

Emma Mårdhed, Psykiatrisjuksköterska och doktorand

Ann-Christina Bengtsson, Advokat

Mari Almroth, Sektionschef Arbetsförmedlingen Kultur/media

Administration

Verksamhetschef på Fontänhuset Malmö är Herbert Tinz.

Operativ chef Mats Jorming.

Ekonomi – Lisbeth Osberg.

Comments are closed.