Verksamhet

Fontänhuset är en modell för psykosocial, arbetsinriktad rehabilitering och vänder sig till personer som är, eller har varit, i kontakt med psykiatrin. Verksamheten är utformad som ett klubbhus och erbjuder ett frivilligt och kostnadsfritt deltagande, där man som medlem ges möjlighet att påverka sin livssituation och sitt dagliga liv. Fontänhuset ger möjligheter för gemenskap och meningsfullt arbete – faktorer som kan utgöra ovärderlig hjälp tillbaka till viktiga relationer. En av Fontänhusets grundtankar är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och vänskap. Genom sociala aktiviteter och en psykosocialt arbetsinriktad dag utvecklar medlemmar och handledare tillsammans Fontänhusverksamheten.

Ursprungligen kommer modellen från USA och återfinns i många andra länder. Gemensamt för alla Fontänhus är 37 riktlinjer, utformade för att definiera verksamheten och stötta medlemmars rättigheter. I Sverige finns för närvarande elva etablerade hus, vilka är organiserade i ett nätverk, Sveriges Fontänhus Riksförbund (SFR).

Comments are closed.