Kultur

I ett rum längst ner i huset håller vi i kulturgruppen till, men du märker oss i hela huset. Vi jobbar ständigt på att hitta nya kulturella aktiviteter. Kulturella uttrycksformer kan vara viktiga för ens välmående och är en viktig bit i rehabilitering och tillfrisknande. Vi samarbetar tätt med Skådebanan i Malmö för att kunna erbjuda ett brett utbud. Överhuvudtaget är nätverksbyggande viktigt för oss och vi har mycket utbyten med andra Fontänhus. Vi jobbar även över nationalitetsgränserna, samarbetet med flera av Danmarks Fontänhus har pågått i flera år. Bland annat har vi arrangerat konstutställningar som vandrar mellan husen.

Biljetter till teaterföreställningar, konserter och konstevenemang försöker vi ordna fram till rabatterade priser. Olika sportsliga aktiviteter brukar vi också arrangera – antingen genom att gå och titta på de lokala ishockey- och fotbollslagen, eller genom att anordna exempelvis bouleturneringar själva.

Vår grupp är alltid i behov av fler medarbetare och har du idéer eller är intresserad av att vara med så är det bara att komma upp och prata med oss!

Comments are closed.