Monthly Archives: oktober 2012

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Hjärngymnastik

Vad händer i hjärnan när man drabbas av psykisk ohälsa? Det är Skåneveckan för psykisk hälsa och vi på Radiofontänen går till botten med dopaminer och signalsubstanser. Kemi är en sak, psykisk hälsa en annan. Eller är det så? Vi filosoferar  och funderar över ett mer holistiskt synsätt. Och vad är egentligen Mental Sweat Theory?

Hur är det egentligen att arbeta som brukare? Under Skåneveckan för psykisk hälsa föreläser många om sina egna erfarenheter av sjukdom och stigmatisering. Hur väl känner man sina egna gränser för hur mycket man orkar berätta?

Får man vara fysiskt sjuk när man är psykiskt sjuk? Är allting relativt? Med en psykisk diagnos blir ens somatiska sjukdomar ofta förbisedda. Radiofontänen rycker ut!

Skräckfilmsbakande, försvarsdikter och framtidens psykiatri – Radiofontänen ger dig vad du behöver!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Själskadebeteende

Skär du dig själv? Tröstäter du? Kan man träna för att skada sig själv? Självskadebeteende står på agendan i dagens program. Med mikrofonen i hand pratar vi om olika sätt att agera självdestruktivt.  Vilka är de bakomliggande orsakerna? Kan man ta bort smärta genom att åsamka sig själv smärta? Och hur hjälper man någon med de här problemen?

Man räknar med att 80 procent tjejer och 20 procent killar utvecklar ett självskadebeteende. En av de tjejerna är Berny Pålsson och vi recenserar hennes bok Vingklippt ängel.

Och var går gränserna för definitionen av självskadebeteende? Är tröstshopping ett sätt att skada sig själv? I alla fall när skulderna ska börja betalas av. För kanske handlar det om att såra en bedövad själ?

Nästa vecka går Skåneveckan för psykisk hälsa av stapeln. Vi intervjuar Camilla, från Teater PsykBryt, som medverkar genom att spela teater om psykisk ohälsa. Med skådespelare som lider av psykisk ohälsa.

Nätilska, uppstoppade fans och energitokiga programledare – det är din Radiofontän!