Monthly Archives: september 2013

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Kameraövervakning – ja tack?

Känner du dig övervakad i samhället? Minskar brottsligheten om vi sätter upp fler kameror på offentliga platser? I dagens program tittar vi på det individuella integritetsbehovet kontra ett kollektivt trygghetsbehov. Vad händer med vår tillit när vi ökar övervakandet av varandra? Är det verkligen så enkelt att den som inte gjort något inte behöver bry sig?

58 procent av Sveriges befolkning är positivt inställda till offentliga övervakningskameror. Rimligtvis borde då en ganska stor del vara negativt inställda. Hur ser det ut i Malmö? Vi gav oss ut på stan. Och blev lite överraskade av svaren.

Det nya psykiatrihuset i Lund slog upp portarna för några veckor sedan. Radiofontänen var där och vi pratade bland annat med P-O Sjöblom, förvaltningschef för Skånevård Sund. Hur ser han på byggnadens funktion för den framtida psykiatrin i Skåne? Och hur är det egentligen med minskningar av vårdplatser – betyder det att de egentligen blivit fler? Radiofontänen försöker få ihop matematiken.

Kärlek, sci-fi-vampyrer och debutanter – joho, du, Radiofontänen ger dig vad du behöver!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

I ljus och mörker på Stadsbiblioteket

Fredag, då sänder väl inte Radiofontänen? Johorå! I morse tog vi vårt pick och pack och begav oss till Malmö Stadsbibliotek. Där pratade vi om bibliotekets tema för hösten , ljus och mörker. Givetvis ur Radiofontänens perspektiv. Ljus är strålning. I ett modernt samhälle kan vi ibland styra över det, ibland inte. Men kan vi välja ett inre ljus? Om mörker är avsaknad av ljus hur mycket kan vi då, och får vi, styra över våra egna liv?

Vi träffar Fredrik Karlsson, avdelningschef för Världen idag på Stadsbiblioteket, och pratar om ljus och mörker, i litteratur och liv. Räcker det med en spricka av ljus för att känna hopp i mörkret? Biblioteket arbetar med att sätta ljus på fördomar. Vad är en levande bok? Och hur resonerar man på biblioteket kring livsberättelser, kategoriseringar och stigmatisering? Radiofontänen undrar.

Pessimistkonsulter, spårvagnsåkande och kupolformad slottsakustik – Radiofontänen mäter vardagen i candela!

Lyssna på våra program Nyheter Psykisk ohälsa

Politiker och realpsykiatri

Hur skapar man plats för psykiatrin i Skåne? Ska man centralisera eller sprida ut verksamheter som arbetar inom området? I Lund har Region Skåne precis invigt Psykiatrins hus som ska samla flera psykiatriska arbetsområden under samma tak. Skapar detta bättre vård eller endast en ekonomisk effektivisering? Vi gästas av Anders Åkesson, regionråd för Miljöpartiet, och diskuterar regionens psykvårdsperspektiv. När kommer brukarens perspektiv in i bilden? Ses man egentligen som en erfarenhetsresurs eller får man vara med som en politisk eftertanke? Kvoteras brukardialogen in som en pengakossa för verksamheterna?

I Sverige har debatten kring vinster inom privata vårdföretag rasat under året. Var står Anders Åkesson och Region Skåne i den här frågan? Hur får man ihop ett holistiskt synsätt med privatiseringsideologi?

Stödet till sysselsättning och boende är långt ifrån bra i alla kommuner, enligt Anders Åkesson. Nu skrivs avtal mellan Region Skåne och kommunena för att ansvarsbiten ska bli tydlig. Hur följer politikerna upp detta?

Och vilken är Anders Åkessons favoritBond?

Viceproducenter, svettiga politiker och en enveten programledare – Radiofontänen ger en någorlunda politisk vardagsshow!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Missförstå mig inte!

När känner du dig missförstådd? I relationer eller i mötet med myndigheter? För att det inte ska bli några missförstånd tar vi ett förståndigt grepp om frågan. Vad orsakar missförstånd? Vilken roll spelar språket och självbilden?

Hoddorna i Malmö är ett populärt fiskmecka.  Men när blev de gentrifierade? Hur länge har de varit i bruk? Vi talar med stadsantikvarie Anders Reisnert om ett historiskt Malmö. Dessutom går vi direkt till källan och talar med fiskare om vad folk egentligen köper i hoddorna.

Sorg möter vi nästan alla förr eller senare. Hur hanterar vi den? Kan förlusten av ett missbruk framkalla starka sorgereaktioner? Och hur blir det när förlusten av en närstående står i vägen för att kunna bli av med ett missbruk? Radiofontänen kommer nära de svåra frågorna.

Blått solsken, fiskmissförstånd och självutlämnande programledare – ett någorlunda vardagligt verklighetsnedslag!