Monthly Archives: juni 2014

Lyssna på våra program Nyheter Psykisk ohälsa

Vem fan vill ha falsk gemenskap!?

Vad är gemenskap för dig? Är det att få känna sig bekräftad, verklig och viktig tillsammans med andra människor? Idag tittar vi lite på vikten av, och vad som utgör, gemenskap. På det personliga planet såväl som på det evolutions-filosofiska. Är det verkligen sant att det är de starka som överlever i en evolution, eller är det de som lär sig samverka?

Hur ser det ut med gemenskap ur ett missbruksperspektiv? Kan spelmissbruk vara ett sätt söka gemenskap, med andra och med en verklighet utanför sig själv? Och blir detta inte då en falsk gemenskap, där vi likt avatarer i ett dataspel rör oss runt varandra utan reell kontakt? Radiofontänen låter medarbetare och publik interagera.

Fontänhuset är platsen vi sänder från och i september firar de 30 års verksamhet! Bland annat ger man en samhällsdiagnos i debattform utifrån trettio års erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa. Och Malmö stad har lånat ut Rådhuset för detta ändamål! Vi fångade upp Kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson i språnget, för att höra varför han har valt att medverka.

Baltiska inköp, lömska trojaner och motsatsen till torgskräck – Radiofontänen skänker en någorlunda vardaglig gemenskap!

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Förändra din sommar!

Vad ska du göra i sommar? Vädret kastar sig hit och dit och vi kastar oss ut på stan för att kolla hur Malmöbornas planer ser ut. Resor, jobb och barnafödsel är några av de saker som ligger i pipelinen för stadens invånare. Men alla kan kanske inte renovera stugan i Torekov? Hur går det när funktionshinder av olika slag begränsar dina möjligheter? Radiofontänen tipsar om sommaraktiviteter för dem som har andra förutsättningar.

Vad får oss att förändra våra liv? Vad styr hur vi rör oss genom livet och vilka omvälvande upplevelser får oss att fatta livsavgörande beslut? Och hur påverkas vår vilja och förmåga till förändring när fosterhemsplacering, drogmissbruk och kriminalitet läggs i vågskålen? Vi tittar på livsförändringar ur det personliga perspektivet.

Musik som pekar mot livet, reseinvasioner och högenergiska programledare – Radiofontänen leder dig mot ett någorlunda vardagligt midsommarfirande!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Att överleva ett självmord.

Hur överlever man ett självmord? Att vilja ta sitt liv kan bli en effekt av en depression. Konsekvenserna kan bli djupt tragiska, inte bara för den deprimerade utan också för de efterlevande. Hur ska man hantera självmordstankar? Egna eller andras. I dagens program gästas vi av Gun-Marie Malmberg, ordförande för Skånekretsen av SPES (Suicidprevention och efterlevandestöd) och vi pratar om förebyggande åtgärder, vaksamhet och medmänskligt stöd. Och hur den egna, djupa sorgen kan leda till ett engagemang för att hjälpa andra ut ur självmordstankarnas malström.

Hur är det att leva med självmordstankar? Vad gör man för att bryta sig ur dem? Radiofontänens medarbetare funderar och delar med sig av den personliga upplevelsen.

Fabelgubbar, cykelsemestrar och triumviratintervjuare – Radiofontänen konfronterar en någorlunda vardaglig verklighet. På riktigt, alltså!

Kultur Lyssna på våra program Nyheter Psykisk ohälsa

En någorlunda vardaglig tågstrejk?

Har du drabbats av tågstrejken i Öresundsregionen? Radiofontänen strejkar inte men vi pratar med vår livepublik om olika förhållningssätt till konflikten. Är det ok att företag avskedar fastanställda för att sedan återanställa dem som timanställda med sämre villkor? Är en samhällsförändring inbegripen som vi måste acceptera? Publiken tycker till.

Vad skapar ett intresse? Att se en film om att hacka världens mäktigaste dator, och bli så inspirerad att man vill göra samma sak? Att löda fast en lysdiod och tycka att det ser häftigt ut? Vi tittar tillbaka på den personliga upplevelsen av hur datorer påverkar våra liv.

Sommaren är här (även om man inte kan tro det idag)! Vad ska du göra? Vi öppnar ett fönster mot en sommarstund med resande och musik.

Skräck som gör att man hoppar två gånger, grodspel och comebackande programledare – Radiofontänen hjälper dig att ta studenten i en någorlunda vardaglig radioshow!