Monthly Archives: oktober 2014

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Jag och kreativiteten

Vad betyder det kreativa uttrycket för dig? Film, konst och litteratur fyller dagens program. Använder vi konstnärliga uttryck för att spegla oss själva och uttrycka våra liv? Eller vill vi lämna hjärnan i biljettluckan och låta oss översköljas av underhållning?  Vi porträtterar konstnären H. R. Giger och författaren Neil Gaiman, bägge något av alternativkulturens magiska realister. Att bli inbjuden till en magisk värld, en ny skapelse, där vi är nyckeln till vårt eget liv är kanske en bra bild för förståelse av vad kreativitet är.

Hur hanterar man upplevelsen av att ha blivit utsatt för ett våldtäktsförsök? Kanske genom att använda sin förmåga att uttrycka sig genom att fatta pennan och i ilskans, sorgens och frustrationens ögonblick skriva ner vad man känner.

Aliens biomekanik, humoristisk irritation, och robotpoesi – Radiofontänen leder dig genom en någorlunda vardagligt kreativ radioshow!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Attityder och den psykiska ohälsans metaspråk

Hur synliggör man psykisk ohälsa i samhället? I fredags gick Världsdagen för psykisk hälsa av stapeln med två stora engagemang i Malmö. På Gustaf Adolfs torg ställde brukarföreningar och stödverksamheter upp informationsbord och på Moriskan framträdde debattörer och kändisar i regi av Region Skåne. I dagens program tittar vi på två olika perspektiv av dagen. Attitydambassadörer har under ett par arbetat med att förändra synen på psykisk ohälsa. Hur känns det att vara med och uppleva att man har fått ett forum och ett erkännande? Att se så många människor samlade och engagerade i att belysa en marginaliserad grupp?

Finns det risker med att bygga upp verksamheter och roller som arbetar under ”den goda frågans flagg”? På Gustav Adolfs torg representerades föreningslivet och de ideella krafterna. På Moriskan satsades mycket pengar på mingel, festligheter och kända namn. Vem får komma till tals? Är det så att gräsrötter äts upp av organisatoriska lövverk där kontakten med verkligheten försvinner? Skapar vi ett metaspråk för begreppet psykisk ohälsa?

Hur är det att leva med Aspergers syndrom? Vi låter den personliga erfarenheten beskriva diagnosens uttryck och verkningar. Och kan det kännas befriande att få en diagnos i vuxen ålder?

Blötlagd humor, mindfulness och regisserande programledare – Radiofontänen synliggör en någorlunda hälsosam vardag!

 

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Ett metafysiskt nu

Kan man gå framåt i livet utan att möta sitt förflutna? I september i år lades den slutna, rättspsykiatriska avdelning 64 i Växjö ned. Under många år låstes unga kvinnor med självskadebeteende in där för att behandlas med straff och belöningar. Hur känns det att återvända till en plats man varit tvångsplacerad i under fyra år? Med ett behandlingssystem som skulle kunna användas till att träna en hund till att göra vad man vill att den ska göra? Utifrån den personliga erfarenheten åker Radiofontänen till Växjö på konferens för nya behandlingsmetoder för självskadebeteende. Kan en hämndresa skapa försoning och ge kraft?

”Travel away…and back again.” Är det möjligt att gå framåt i livet utan att möta sitt förflutna? Urbanisering har blivit en naturlig del av vår mänskliga existens. Har vi blivit en konstruktion där ett kortsiktigt zappande genom livsuttrycken blivit norm? Eller står vi inför ett paradigmskifte där den globala byn skapar en balans i en återupptäckt av muntlig kultur och given mänsklig identitet?

Dubbel dubbel, livet som läxa och utfläkande programledare – Radiofontänen i ett någorlunda vardagligt glimrande nu!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Skogens miljoner – kan man få djur och natur på recept?

Är djur och natur viktigt för dig? I rehabiliteringssyfte har man börjat undersöka djurs inverkan på exempelvis barn med ADHD. Hundar skapar ofta en lugnande effekt på den här målgruppen. Djur på recept? Kanske är det också så att de rutiner som kommer med att skaffa ett djur bygger upp din ansvarskänsla och hjälper dig att själv skapa de strukturer du saknar.

Hösten närmar sig och vi ger oss ut i skogen för att plocka svamp. Visste du att det finns tjugofem olika typer av flugsvamp i Sverige? Det gäller att kolla in vad du plockar så att du inte får i dig amatoxin och oreralin. Håll dig till kantareller och portabello så kan du iallafall snabbt slänga ihop en Bossaiola!

Man pratar ofta om att vi lätt hamnar i olika roller i våra mänskliga relationer. Varför inte gå hela vägen och skapa dig en sagoväsenpersona? Iallafall i rollspelens magiska värld. Vi ger oss i kast med att försöka förstå spel som Dungeons and Dragons och tittar tillbaka på upplevelsen av att läsa Sinkadus på 80-talet.

Stavfel, sorgliga traffickingerfarenheter och grisar i sängen – jo tack, Radiofontänen lagar till ett någorlunda vardagligt åsiktsprogram!