Monthly Archives: januari 2015

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Orsak och verkan

Om du trampar ihjäl en myra i Medelpads skogar blåser det upp till sandstorm i Gobiöknen. Spöken i våra liv är oavslutade historier. Trampar du ihjäl fel fjäril förändras historien och Tyskland vann andra världskriget. Det finns många poetiska och filosofiska tankar om hur världen är sammanlänkad. I dagens program minns vi Förintelsen och befrielsen av Auschwitz, helt enkelt för att inte glömma och därmed förhindra att det upprepas.

En sak är säker, alla våra möten med olika människor påverkar och förändrar oss. Hur påverkar det då dig som barn när du inser att din mor faktiskt inte tycker om dig? Varifrån kommer rösterna i ditt huvud som i vuxen ålder ständigt talar om för dig att du inte är värd något?

Personifierad matlogotypskonst, vad är det? Vi träffar tatueraren och Malmökonstnären Eddie Karlsson som över en nudeltallrik pratar livsdrömmar, konstprojekt och rökande pizzaslicear.

Kristusimitationer, universella sångcykler och en extremt intern redaktion – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt orsaksrelaterad radioshow!

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Står vi enade när världsrymden anfaller?

Kan människan verkligen vara jämlik? Antisemitism, islamofobi och generell strukturell rasism. Vad krävs egentligen för att vi ska kunna se varandra i ögonen och samexistera? En invasion från rymden? Radiofontänen fortsätter att prata vi-och-dom genom att inte ställa de alltför enkla frågorna.

Politik betyder ursprungligen ”statskonst” och härstammar från det grekiska ordet ”polis”. Om vi ser oss som samhällsmedborgare är vi alla delaktiga i politiken. Eller? Hur definierar vi oss själva gentemot staten när vi befinner oss i ett utanförskap bestående av drogmissbruk och kriminalitet?

Våldtäkt är en avskyvärd maktdemonstration. Hur är det möjligt att det kan användas som strukturell krigföring? Ur personlig erfarenhet från Bosnienkriget ställs frågan varför män våldtar.

Östromersk historia, glada nyheter och snabbpratande programledare – Radiofontänen bjussar på en någorlunda vardagligt enad radioshow!

Lyssna på våra program Nyheter Psykisk ohälsa

Vi och dom – en komplicerad fråga?

Hur motverkar vi ett vi-och-dom-tänkande? I svallvågorna av terrordåden i Paris i förra veckan kretsar Radiofontänen kring frågor om ondska, yttrandefrihet och utsatthet. Vad är ondska? Är människor onda eller är det handlingarna som definierar ondskan? I en psykos skapas en förvrängd bild av verkligheten. Hur ser man på gott och ont då? Är det helt enkelt ett filtrerande av den värld som omger oss? De fördomar som finns om psykisk ohälsa kan liknas vid alla bevekelsegrunder som cementerar utanförskap och rasism. Gruppens gränssättning generar kanske alltid ”den andre”?

I dagens program bjuder vi på en anonym och personlig upplevelse av utsatthet. Hur är det att leva som jude i Malmö idag? Antisemitismen lever fortfarande stark i dagens samhälle. Hur arbetar vi för att förändra det? Och när blir den egna, upplevda utsattheten en drivkraft för generaliserande och utpekande?

Vi har alla mer eller mindre behov av enkla lösningar och enkla svar. Ur detta växer populism och enfrågepartier. Är det så att hundra procent av oss måste fatta att svåra frågor inte har enkla svar?

Antivåldsdemonstrationer, livssummeringar genom musik och kallt resonerande programledare – Radiofontänen ger en någorlunda komplicerat vardaglig radioshow!

Kultur Lyssna på våra program Nyheter

Att uttrycka sig är en rättighet!

Vad är yttrandefriheten värd? Med anledning av det avskyvärda terrordådet i Paris då redaktionen på satirtidningen Charlie Hebdo utplånades, pratar vi om yttrandefrihet i dagens program. En grundprincip i en demokrati är rätten att uttrycka sina åsikter. Att använda våld för att någon annans åsikt inte stämmer överens med din egen är ett hot mot just denna demokrati. Genom terror kidnappas åsikter för att genom hot skapa rädsla och för att förövaren därigenom ska kunna driva igenom egna agendor. Underskattar vi vår egen frihet att uttrycka oss? I så fall får vi fanimig börja påminna oss om den!

Vi slänger in lite zombieinformation och skräckfilmsrecensioner också. Vid ett sådant här tillfälle kanske den symboliken är mer talande än någonsin.

Radiofontänen håller upp en någorlunda vardagligt knuten näve för yttrandefriheten!