Monthly Archives: juni 2015

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Kan man sälja psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa som en produkt? Fler och fler pratar om psykisk ohälsa, i dagligt tal och i media. Fler och fler använder också sin egen psykiska ohälsa för att tjäna sitt uppehälle, genom föreläsningar, böcker eller bloggar. Är det ok med ekonomisk vinning för att lyfta fram psykisk ohälsa? Stigman måste brytas men vad är det man ser och hör när exempelvis unga människor som Charlie Eriksson berättar om sina depressioner, och samtidigt belönas med Årets entreprenör och Årets företagare för sitt företag Aldrig ensam? I dagens program funderar vi på hur ändamålen helgar medlen?

Vad anser Foucault om psykisk ohälsa som en produkt? Vi får ett djuplodande perspektiv på att använda sitt liv som modell för att bryta stigman. Förlorar man sin lodlinje genom att föreläsa om sitt psykiska illamående utifrån ett där-var-jag-då/här-är-jag-nu?

Har unga svårt att förstå skillnaden mellan känslomässig smärta och psykiatriskt tillstånd? Eller är det vården som behandlar människor som karikatyrer utifrån ett systemfel?

Melonglass, prismedvetenhet och skönsjungande programledare – Radiofontänen säljer in en någorlunda vardagligt produktinriktad radioshow!

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Skolan, sexualiteten och…midsommar?

Vad anser du är viktigt i skolan? Om det är något som aldrig är inaktuellt så är det skoldebatten. Ska det vara katederundervisning och kadaverdisciplin eller flumskola och elevstyre? Sanningen kanske inte existerar i ytterligheterna och i dagens program ger vi oss ut på Malmös gator för att höra vad stadens invånare tycker att man ska fokusera på. Och är det möjligt att inte fastna i analysen för analysens skull om man har över trehundra universitetspoäng, med en utbildning som sträcker sig från filosofi över bibelstudier till teknisk fysik? I en personlig betraktelse över studier lär vi oss att det enda vi lär oss är hur lite vi vet.

Freud pratade om libido och thanatos som två sidor av människans sexualitet. Vi funderar på hur skolan påverkar våra barn till att se världen ur ett normerat heterosexuellt perspektiv.

Hur ser Gud egentligen på vår sexualitet? Bryr han sig? Och hur ser vi egentligen på sexualiteten hos människor med psykisk ohälsa? Har de verkligen sex överhuvudtaget? Radiofontänen anser att det räcker nu!

Maktkoncept, förvaltardagböcker och en naggande god publik – Radiofontänen önskar en någorlunda vardagligt glad midsommar!

Lyssna på våra program Nyheter Psykisk ohälsa

Hur ser ditt politiska ansvar ut?

Tar vi egentligen ett politiskt ansvar när vi röstar partipolitiskt? Eller gör vi det bara för att döva vårt eget existentiella dåliga samvete? I dagens Radiofontän diskuterar vi politik som ett sätt förhålla sig till livet. Och vad det innebär att ta ett individuellt politiskt ansvar. Är det möjligt i dagens samhälle?

Tobias Billström uttalade sig om att nyanlända svenskar ska visa tacksamhet, och rev upp en medial storm. Vad innebär det egentligen att ha ett humanistiskt förhållningssätt till andra människor? Båtflyktingar dör i mängder i Medelhavet när de försöker ta sig till västvärlden. Vad händer när de som är där inte längre är där utan här? Vad är ordet solidaritet värt när vi själva berörs? Att vara en humanitär är svårt nog i teorin, det gäller att undvika att bli det i praktiken – då blir det komplicerat på riktigt.

Vi tittar lite närmare på föreningslivet i Sverige. Håller det på att dö ut? Stannar unga människor hellre hemma på internet än att engagera sig i en klassisk svensk social interaktion?

Frågetecken, mathumor och melonglassmusik i stora lass – Radiofontänen bjussar på en någorlunda vardagligt politisk radioshow!

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Orkar du alltid bära din egen skugga?

Kan man ansvara för sig själv när man knappt orkar bära sin egen skugga? I dagens program tittar vi lite på ansvar, individ och kollektiv. Hur ser vi egentligen på ansvarsfrågan? Vem bestämmer var gränserna för ansvarstagande går? Hur tolkar vi begreppet ”att ta ansvar för sina handlingar”? Ibland är kanske det mest ansvarsfulla att lämna ifrån sig ansvaret för sig själv.

Sture Bergwall, aka Thomas Quick, och de psykologer, poliser, jurister, journalister, etc, som var varit engagerade i hans fall har stått i fokus i mediadrevet i många år nu. Men vart har har alla offer och anhöriga tagit vägen i debatten? Det är fruktansvärt att förlora någon, men det kanske är ännu värre att vara anhörig till ett offer som blev mer av en rättsskandal än ett förlorat liv.

Till helgen kommer sommaren hör vi, och vi förbereder med melonglass och kärlek.

Psykiatriska skräckfilmer, mandelförvirring och dagböcker – Radiofontänen ger dig en någorlunda vardagligt ansvarsfull radioshow!