Monthly Archives: augusti 2015

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Ekonomisk hälsa

Vad betyder pengar för din psykiska hälsa? Radiofontänen kollar närmare på hur vår ekonomiska status hänger samman med vårt själsliga mående i dagens program. Alain Topor instigerade ett experiment där människor med psykisk ohälsa fick 500 kronor extra i månaden. Och resultatet blev att de faktiskt mådde bättre! Pengar gör kanske ingen lycklig, men möjligtvis mindre sjuk? Vi använder oss av filosofiska inslag, Malmöinvånarna och publiken för att diskutera hur detta kan komma sig.

Hur är det egentligen att söka hjälp vid psykakut i Malmö? Tänk om vitrockarna tar dig. Med satirens hjälp tar vi oss an situationen inom psykiatrin i Malmö. Dessutom undrar vi hur många politiker som faktiskt varit inne på psykiatriavdelningarna – utifrån studiebesök eller varför inte utifrån egna erfarenheter av dåligt mående?

Tänk om dina röster talar om för dig att du snart ska dö? Hur hanterar du det? Kanske genom att faktiskt se hur värt det är att leva. I dagboksform får vi ta del av personligt livshanterande.

Tomma potatiskällare, demonkryptor och omhändertagande programledare – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt ekonomisk radioshow!

 

 

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Vänskapens ikonografi

Vad är vänskap för dig? Dagens Radiofontän utforskar vänskapens kärna och gränser. Vi ger oss ut bland festivalbesökare för att undersöka hur de ser på vad en vän är och bjuds på politiska missuppfattningar. Har du förlorat en vän någon gång? Och kanske fått tillbaks någon? Med dagbok och musik får vi personliga berättelser.

Hur kommer människan att vara om 10 000 år? Kommer elektroniska chip att kontrollera och övervaka oss från födseln? Kommer robotar att styra jorden? Och kommer det att bli ett chip-fritt uppror? Vi bjussar på en visionär framtidsbild!

Ikonoklasm är en återkommande religiös konflikt. Vilken roll spelar ikonerna för människan? Och var det ikonografin som faktiskt fick kyrkan att förlora makt? Redaktionens religiösa och filosofiska funderingar får radioform.

Gårdssändning, glassförvirring och massor av EDM – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt vänskaplig radioshow!

Lyssna på våra program Nyheter Psykisk ohälsa

Är frihet vår arvedel?

Vad är frihet för dig? Vi tar hjälp av sociologi, filosofer och egna erfarenheter för att försöka reda lite begreppet frihet. Hur ska vi förhålla oss till den fria viljan? Finns den överhuvudtaget? Eller är den bara helt beroende av hur vi speglar oss i kollektivet? Martin Luther sade att viljan är bunden till det den vill, alltså skulle den fria viljan vara en omöjlighet. Radiofontänen veckar pannan.

Att förlora en vän är en jobbig upplevelse. Men känns det annorlunda beroende på hur gammal man är? Vilken roll spelar våra erfarenheter i hur vi tar oss an våra känslomässiga relationer?

Uppstod feminismen under Djingis Khans tid? Nja, men faktum är att hans döttrar erhöll en helt annan status och position än kvinnor i motsvarande kulturer. Vi fördjupar oss i historien och ser hur den klingar i vår egen tid.

Skogsmansskrifter, spontantvång och Köpenhamnsresor – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt frihetstörstande radioshow!

Lyssna på våra program Nyheter Psykisk ohälsa

Omogen, mogen eller övermogen?

Vad innebär mognad för dig? I Radiofontänens comeback efter semestern pratar vi om hur man mognar som människa. Generationer har genom alla tider haft svårt att mötas när det gäller att balansera nya idéer med invanda mönster. Ska man ställa begrepp som naivitet och vuxenskap mot varandra? Vad betyder egentligen sekundär naivitet? Och ska vi sjunga de sånger staten vill att vi ska sjunga, eller ska vi brista ut i våra egna? Vi tar hjälp av den personliga berättelsen, filosofin, det globalt makropolitiska perspektivet och publiken för att reda lite i temat.

Sommaren har plötsligt slagit till med full kraft och vi tittar tillbaka på hur några av våra medarbetare har haft det under den kallare delen av juli. Dessutom åker vi till Båstad för en semesterglimt.

Noll koll, personlig mognad och programledare med flow – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt mogen radioshow!