Monthly Archives: januari 2017

Psykisk ohälsa

Det finns hopp!

Pratar Kommunfullmäktige om förhoppningar inför 2017? Det gör vi på redaktionen och bjuder på några av dem här.

Vilka är dina förhoppningar, kära lyssnare? Hör av dig till oss och berätta!

Lyssna här:

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Etiken, psykiatrin och frågan om botten finns.

Kören av kritiska röster mot psykiatrin är stor. Vart tar de vägen och hur följs de upp? Inom Region Skåne finns den rådgivande instansen Etiska rådet som arbetar för att öka förståelsen och förmedla kunskap om en jämlik hälso-och sjukvård. Vi gästas av Jenny Jentzsch och pratar om bemötande inom psykiatrin, etik som en inre levande process och hur vården egentligen hanterar etikfrågor. Och vilken roll kan en sekulariserad religion spela i vården idag?

”The båtten is nådd” sjöng Timbuktu och många har nog mötts av orden ’du måste nå botten för att kunna må bättre’. Men är det verkligen så? Varför måste man slå i botten för att mående ska kunna vända? Och var är den där berömda botten någonstans? Vi pratar om kränkande stereotyper och erfarenheter av att leta efter botten i oss själva. Är vi helt enkelt bottenlösa?

Medicin eller död, år på psyk och goa filmtips inför helgen – Radiofontänen bjuder på en någorlunda vardagligt etisk radioshow!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Dialogpolisen och bemötandet

Hur vill du bli bemött av polisen? I dagens program gästas vi av dialogpolis Johannes Dontsios och vi pratar kommunikation och bemötande mellan polis och allmänhet. Vad påverkar egentligen den allmänna synen på polisen? Vilken roll spelar media? Arbetsbördan kan vara stor och utbrändhet förekommer inom polisväsendet, men huvudanledningen är kanske inte den väntade. Är maktförhållanden och maktspråk något som diskuteras inom utbildning och yrke? Hur ser kunskapen om psykisk ohälsa ut inom poliskåren?

”Polisen behövs nog, kanske.” Publiken delar med sig av sina olika erfarenheter – utifrån sina olika livssituationer – av mötet med polisen.

Malmöbors bemötande, identifikationsvalidering och de som ska rocka – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt dialogbaserad radioshow!