Tag Archives: delaktighet

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Känner du dig delaktig?

Vi fortsätter att prata utanförskap i dagens program. Och lägger till delaktighet. Hur agerar vi för att uppgå i gemenskaper? För att bjuda in till gemenskaper? Och är gemenskaper alltid önskvärda? Med hjälp av bland annat Thoreau och Hegel kollar vi lite på sociala integrationsmönster.

Hur påverkas vi av våra drömmar i vårt dagliga liv? Och kan vi styra drömmarna dit vi vill ha dem? Och tänk på alla saker vi aldrig drömt om!

Tänker vi på var och hur våra tekniska prylar är gjorda när vi införskaffar dem? Barnarbete är fortfarande en realitet i världen år 2015. Vi undersöker och upprörs.

Jesus, mor/dotter-relationer och profetiska skräckfilmer – Radiofontänen bjuder in till en någorlunda vardagligt delaktig radioshow!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Utanförskapet och de sociala koderna

När känner du dig utanför? Ett utanförskap är så mycket mer än en försåtlig, politisk eufemism. I dagens program tittar vi på olika sätt vi alla kan känna oss utanför – i en grupp, på en arbetsplats, i ett bemötande. För att inte tala om när någon bestämmer över ens huvud. Vi ger oss ut på staden och kollar när Malmöborna får en känsla av utanförskap.

Är utanförskap en i grunden allmängiltig, mänsklig förutsättning? Vi tar hjälp av Pär Lagerkvist, Karl Marx och Albert Camus för att närma oss begreppet. Och om vi ger utanförskap en socio-ekonomisk, politisk definition, är det då möjligt att växa ifrån det, att mogna som människa och genom att växa ur sociala koder och normer närma sig känslan av delaktighet?

I den svenska politiska situationen diskuteras hur man demokratiskt bör bemöta ett parti som arbetar med icke-demokratiska förtecken. Ska man prata med Sverigedemokraterna, ska man till och med förhandla med dem? I en sådan diskussion är det viktigt att definiera orden och se saker för vad de verkligen är. Att inte glömma att vid en förhandling finns alltid en kostnad, du måste överväga en förlust av något för att kunna vinna något annat. Men om den ena förhandlingsparten faktiskt aldrig har något att förlora? Kan en sådan asymmetrisk situation ens kallas för förhandling?

Livsförklarande sånger, en delaktig publik och kallpratande programledare – Radiofontänen bjuder in till en någorlunda vardagligt delaktig radioshow!