Tag Archives: livsberättelse

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Lussekatten och friheten

Årets julprogram är här! Vi pratar lussekattsberoende – som kanske egentligen är helt freudianskt – och bjuder på diktläsning och julhälsningar. Och vad vore väl ett julprogram om vi inte pratade om kärlek? Vi får kärleksförklaringar på väldigt olika vis, den nyfunna och den som ingår i en läkeprocess. Och lite kärleksdesillusionerade programledare.

#metoo har vi pratat om i flera program. Nu går vi på bio och ser ”Skönheten och odjuren”, en tunisisk film om en kvinnas utsatthet inför polisväsendet – som dessutom är förövaren.

Är frihet att kunna gå till Fontänhuset? Det kan det vara ur ett högst personligt perspektiv. Hur ser frihet och valfrihet ut ur Dostojevskijs perspektiv? Liknar den kanske Devos, där vi söker frihet genom att undvika valfriheten?

Att falla fyra meter genom ett tak och landa oskadd på en garderob. Ett barndomsminne som leder vidare i minnets labyrint och till en insikt om försoning med en död mor. Vi får en personlig bild ur ett liv i Brasilien.

Proffskristna, lussekattsrecept (med väl tilltagen saffran) och metahumoristisk publik – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt julfylld radioshow!

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Gapet – mellan teori och praktik

Hur används livserfarenheter för att förändra ingrodda system och strukturer? I dagens program gästas vi av Jonas och Sabina, från projektet Mend the gap. Sprunget ur Socialhögskolan i Lund arbetar man med att använda brukares erfarenheter i kurser med socionomer. Genom det internationella nätverket Power us arbetar de tillsammans med socionomer i Europa för att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. Utifrån egna erfarenheter blandas musik och performance in i ett pedagogiskt perspektiv. Vi bjuds på svängigt liveframträdande!

Vad betyder böcker för dig? Är de avkoppling eller livslärdom? Eller båda samtidigt? Medarbetare och malmöbor delar med sig.

Gyminspelning, lässtopp och livssammanfattningar – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt pedagogiskt överbryggande radioshow!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Hur är det egentligen att vara ung?

Hur hade du det som ung? Hur har du det som ung? Ofta minns vi ungdomen i ett milt sepiafilter. Livet låg öppet och ansvaret hade ännu inte slagit klorna i oss. Eller så var det nattsvart med mobbing, osäkerhet och ångest. I dagens program tittar medarbetare tillbaka på hur det var att växa upp med psykisk ohälsa som en tillhörande ingrediens – den egna eller andras. Vad händer med oss då den första psykosen slår till? Fanns vuxna närvarande när den svarta förvirringen kom krypande? Kan improvisationsteater hjälpa dig genom en tonårstid fylld av kamp med det egna och familjens mående? En sak tycks säker – humor är ett av de bästa vapnen.

Mår unga psykiskt sämre idag? Var det bättre förr? Eller är det så att vi pratar mer öppet idag? Malmöborna får komma till tals. Och kan det verkligen vara så att allt är sociala mediers fel!?

Roger Moore, livsberättelser och balansharmonierande programledare – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt ungdomlig radioshow!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Det undflyende minnet

Vad styr våra minnen, det reella eller det fiktiva? Minns vi vad som hände eller skapar vi en alternativ verklighet? I dagens program möter vi minnen i form av detaljerade livsberättelser och teoretiska resonemang kring kollektiva minnesrelationer. Och hur påverkas vårt nu av våra minnen? Hur har till exempel våra kärlekserfarenheter format den vi är idag? Programledarna och publiken diskuterar.

Den privata metafysiken – hur ser den ut? Kanske gestaltas den av vår begreppsvärld och tar formen av litteratur? Den personliga upplevelsen av alltet och intet ges plats i programmet.

Musikminnen, dagböcker och malmölegendarer – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt minnesvärd radioshow!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Tiggarna, förbudet och empatin

Vad anser du om ett tiggeriförbud? Vellinge har beslutat sig för att införa ett sådant och Moderaterna har föreslagit ett nationellt förbud. Debatten råder och hårdnar och i dagens program ger vi oss in i den. Malmöborna och publiken tycker till och det verkar inte finnas någon tydlig övervikt åt något håll. Vi undrar hur det står till med solidariteten och empatin i Sverige idag.

Miljöhotet lever vi alla under. Monsterstormar i USA och torka i Spanien visar på en helt ny aktualitet. Men kommer det att få stormakter och politiker att vakna?

Hur många bottnar kan vi nå i ett dåligt mående? Är Dantes bild av helvetet, med nio nivåer, en relevant metafor? Vi får en högst personlig ögonblicksbild av självskadebeteende på den åttonde nivån.

Livsföljetong, Malmöfestival och hummande hip-hop – Radiofontänen ger någorlunda vardagligt empatisk radioshow!

 

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Malmöandan?

Vad är Malmöandan? Just nu pågår Malmöfestivalen, med matos, musik och massor av folk. Är det en typ av anda som genomsyrar Malmö? Måste man vara från Malmö för att skapa en Malmöanda? Är det något som skapades under varvstiden och som nittiotalisterna, smålänningarna och lundaborna har förstört? Vad har det blivit istället – och finns det egentligen något som heter Malmöandan? Vi går ut på stan och kollar vad folk tycker och låter vår livepublik reagera.

Hur har vi hanterat livsavgörande situationer när vi tittar tillbaka på dem? Fanns det en rätt metod som hade ändrat allt? Livsberättelsen som följetong fortsätter.

Berusning har lockat människan sedan urminnes tider. Trender kommer och går även där – men lustgas!?

Snackiga malmöbor, skratt som ångestdämpning och sjövilda programledare – Radiofontänen ger en någorlunda vardaglig radioshowsanda!

Lyssna på våra program Nyheter Psykisk ohälsa

Jag har något att berätta för dig

Hur berättar man om sina mörka sidor? Hur pratar man om det sjuka inom sig? Och hur reagerar omvärlden när man gör det? I dagens program pratar vi om förhållningssätt till den egna berättelsen. Att prata om psykisk ohälsa är ett sätt att bryta stigman kring ämnet, och den egna erfarenheten kan ge en djup genklang i andra människor. Men vad händer om människor vänder bort blicken när man delar sitt innersta? Tillit skapas i mötet med varandra och vi får ta del av två olika perspektiv på delandet av svåra livserfarenheter.

Hur kommer man till rätta med fattigdom i samhället? Är klasskamp inte något helt förlegat? Vi funderar på hur vi ska komma till rätta med samhällsklyftorna. Lyssnar vi på de människor som befinner sig i fattigdomens skugga?

Münchenskräck, Pokémonhysteri och längtan efter en dotter – Radiofontänen berättar en någorlunda vardaglig radioshow!

 

Psykisk ohälsa

Vilken är din favoritserietidning?