Tag Archives: män

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

”Varför känner jag mig skyldig?”

I svallvågorna efter övergreppen i Köln, då en stor mängd kvinnor blev utsatta för sexuella övergrepp, har debatten rört huruvida det är manliga eller socio-kulturella strukturer som ligger till grund. I dagens program funderar vi på den manliga skulden. Varför är det i stort sett uteslutande män som begår sexuella övergrepp? Vad är det som får män att i grupp våldföra sig på kvinnor? Och varför i hela fridens namn känner sig män tvungna att påpeka att kvinnor minsann också gör dumma grejer när mäns skuld till sexuellt våld diskuteras?

Hur hittar man harmoni och bryter med sin aggressivitet? Radiofontänen funderar på kreativa uttrycksformer som ett sätt att balansera sig själv i livet.

Vad är det i ett liv som gör att man växer in i ett missbruk? Vi återvänder till del två i hur det var att växa upp som kvinna på småländska landsbygden under 60/70-talet.

Skräckfilmssågningar, rymdepos och omvärldsfunderingar – Radiofontänen ger en någorlunda vardagsskyldig radioshow!

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Mansfrågan gör mannen

Jämställdhet 2.0. Vad är det? Idag tar vi skamgrepp på genusfrågorna och låter männen prata ut om hur deras bild av jämställdhet ser ut. Vi intervjuar Pelle Billing som ser ett behov av ett tydliggörande av mansfrågorna i samhället. Vad baseras idén om ett lönegap mellan kvinnor och män på? Finns det egentligen en könsmaktsordning?

Behövs mannen verkligen? Om vi löser fortplantningsfrågan, vilka behov finns det då? Och vart tar jämställdhetsfrågan vägen ur ett sådant perspektiv?

Bemöts man olika av män och kvinnor? Lever vi egentligen i ett feministiskt samhälle? Den personliga upplevelsen spelar stor roll i dagens Radiofontän.

Bitterhet mot kvinnliga grannar, ljumma ordvitsar och en kvinnlig programledare i ett mansdominerat program – ja, naturligtvis, en någorlunda vardaglig radioshow!