Tag Archives: media

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Den subjektiva objektiviteten

Ser du dig själv som en objektiv person? Hur hanterar du det dagliga informationsflödet? I dagens program kastar vi oss in i gungflyt kring subjektivitet, objektivitet och sanning. Varje dag flödar information över oss och genom oss, via nätet, tidningar, sociala medier och människor. Hur kan vi förhålla oss objektiva i en sådan värld – måste vi hålla oss objektiva? Vi funderar på vart vårt egna tyckande tar vägen när vi dagligen delar och retweetar andras värderingar och åsikter, hur populister manipulerar genom media och huruvida det överhuvudtaget kan finnas objektivitet när vår blick på världen alltid utgår från det individuella subjektet.

Den åttonde mars är internationella kvinnodagen. Är grundstenen för jämlikhet medlidande? Och om medlidande ses som sårbarhet och svaghet i dagens samhälle, hur normerar vi jämlikhet som det vi vill uppnå?

Normbrytande matvariationer, Netto-bemötande och hopp – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt objektiv radioshow!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Dialogpolisen och bemötandet

Hur vill du bli bemött av polisen? I dagens program gästas vi av dialogpolis Johannes Dontsios och vi pratar kommunikation och bemötande mellan polis och allmänhet. Vad påverkar egentligen den allmänna synen på polisen? Vilken roll spelar media? Arbetsbördan kan vara stor och utbrändhet förekommer inom polisväsendet, men huvudanledningen är kanske inte den väntade. Är maktförhållanden och maktspråk något som diskuteras inom utbildning och yrke? Hur ser kunskapen om psykisk ohälsa ut inom poliskåren?

”Polisen behövs nog, kanske.” Publiken delar med sig av sina olika erfarenheter – utifrån sina olika livssituationer – av mötet med polisen.

Malmöbors bemötande, identifikationsvalidering och de som ska rocka – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt dialogbaserad radioshow!

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Välj eller dö!

Hur hanterar du dina val? Är valfrihet alltid en välsignelse? Idag väljer vi på Radiofontänen att kryssa mellan valmöjligheterna i samhället. För visst har väl du, kära lyssnare, någon gång svurit över knappvalen när du sitter i telefonkö – och sedan blir bortkopplad?! Gör valmöjligheterna vården till en klassfråga? Och har du byggt din egen hamburgare? Sedan har vi ju medierna. Vilka val gör de vid publiceringsbesluten?

Hur är det egentligen att leva med sjukbi…förlåt, sjukersättning? Mindre pengar, men mer trygghet? Radiofontänen funderar och provocerar. För har man egentligen något val?

Kanske är allt som Devo sa en gång: vi har valfrihet, men vad vi vill ha är frihet från val.

Datorspel som politik, teknikkyla och improviserande programledare – Radiofontänen väljer alltid allt!