Tag Archives: polis

Lyssna på våra program Nyheter Psykisk ohälsa

Polisen och den psykiska ohälsan

Hur bra är polisen på bemötande? Hur är det med förståelsen för psykisk ohälsa inom poliskåren? Vi gästas av Martin Karlsson, kommissarie, vakthavande befäl och initiativtagare till en pilotkurs för poliser i Malmö för ökad kunskap om psykisk ohälsa. Kursen är hämtad från en amerikansk förebild, CIT, och vi pratar empati, förnyelsearbete och maktförståelse. Hur möter man psykisk ohälsa inom kåren och hos de egna kollegorna? Poliser möter dagligen människor med problem och kan uppleva traumatiska händelser i sitt jobb. Hur påverkar det bemötandet av människor?

Människans påverkan på naturen känner vi till. Men hur är det med vad vi stoppar i oss? Vad innebär de mediciner vi äter för miljöns kretslopp? Radiofontänen funderar på den senaste tidens problem för storstäder med dricksvatten. Och hur mår egentligen Östersjön?

Radioreklam, diktcykler och en interaktiv publik – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt empatisk radioshow!