Tag Archives: rehabilitering

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Autentisk diagnos?

Vad innebär egentligen äkthet? Hur förhåller man sig till en artist vars musik man älskar, men som misshandlar och våldtar? Hur sann är en diagnos när den ändras vart tredje år, och man till slut blir ett tomt papper som andra skriver sina bilder av en på? Autenticitet är en komplicerad fråga. Kanske är det så att ta mig ett annat liv än det som är mig givet, leder till en existentiell död?

Var går egentligen gränsen för rehabilitering? Varför kan inte studier räknas som sjukpenninggrundande om det är vägen till ett bättre mående?  Istället står det sociala helvetet i vägen.

Vad är det som händer i ens liv i det ögonblick man går in i en psykisk sjukdom? Vi får en personlig berättelse om fyra-kilos räknemaskiner, skolkande utan att någon bryr sig och oändliga nattliga promenader.

Malmöbors konstkunskap, La dolce vita och toabesökande programledare – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt autentisk radioshow!

Lyssna på våra program Nyheter Psykisk ohälsa

Orlando

Dagens program tillägnas offren i Orlando. Vi ger oss ut på stan och lyssnar på folks reaktioner, hur påverkas vi av sådana här fruktansvärda händelser? Och hur kan vapenlagarna se ut som de gör i USA, nästan det enda landet som regelbundet drabbas av masskjutningar? En engagerad publik delar med sig av sina känslor inför och sin syn på orsakerna till massakern.

Hur sover du? Hur hanterar man sömnapné? Sömnbristen ökar hos det svenska folket och vi får ta del av två medarbetares oro inför varje natt.

I en rehabiliteringsplan ingår oftast en planering för att kunna återgå till eller hitta ett arbete. Vägen dit kan vara lång och snårig. Vad pratar vi för tidsperspektiv och vad behövs för att klara av det? Och när inser man att arbete nog inte är den vägen man ska vandra? Att ens mående bara försämras av arbete? Och hur ser samhället på det perspektivet? Radiofontänen diskuterar olika stigar i livet.

 

Att tjäna pengar på barn, comeback och en dans för Orlando – Radiofontänen ger en någorlunda vardaglig radioshow!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Psykakut och bemötande

Malmöpsykiatrin var i blåsväder under 2015, vilket fått oss på redaktionen att tänka på och prata om hur bemötandet inom vården ser ut just nu. Har det skett några förändringar? Och hur ser egentligen ett gott bemötande ut? Vår publik reagerar på frågan och några av de svar vi får är att det är viktigt att bli betrodd, mötas av ansvarstagande läkare, och att den fysiska miljön spelar stor roll.
I programmet gästas vi av Carina G Carlsson, enhetschef på psykakut i Malmö. Med henne pratar vi bland annat om hur personalen arbetar med suicidprevention, hur man är en närvarande och lyhörd chef och hur en vanlig dag på psykakut ser ut.

Programmet söker visa på relationsskapande perspektiv inom psykiatrin. Kränker psykiatrin människor eller erbjuds alla god vård? Inget är entydigt och Radiofontänens medarbetare berättar om sina egna erfarenheter.

Två intensiva och frågvisa programledare lotsar oss genom ett program som bemöter och berör med ett angeläget tema och åter bjuder Radiofontänen in till en någorlunda vardaglig radioshow med ett aktuellt och angeläget tema.

Lyssna på våra program

Makten och härligheten!

Hur har du upplevt makt i ditt liv? I dagens sändning tar vi oss an ett av våra favoritämnen – makt! I samarbete med studenter från Malmö högskola ägnar vi dessutom hela programmet åt just detta ämne.

Makten tar sig olika uttryck i vår vardag; fysiska, ekonomiska, politiska, strukturella. Hur förhåller vi oss till dessa? Ger pengarna oss verklig makt? I mötet med människor uppstår automatiskt maktstrukturer, om det så är i jobbsituationer eller i den personliga sociala sfären. Kanske finns nyckeln till makten i den relationella balansen mellan att leda och ledas?

Ofta får begreppet makt en negativ klang. Men måste det vara så? Att utifrån våra olika erfarenheter kunna ta makten över våra egna liv kanske är en av våra viktigaste livsuppgifter!

Donald Trump, IKD och en pratsugen publik – Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt maktfullkomlig radioshow!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Minoriteter, kåkstäder, utanförskap och klyftor

Det är just nu en omvälvande situation i Malmös historia. Många flyktingar söker skydd och asyl i Sverige och andra länder i Europa. I början av förra veckan påbörjade Malmö stad rivningen av EU-migranternas kåkstad på en ödestomt i stadsdelen Sorgenfri. En plats som varit deras hem de senaste 2-3 åren. Efter avhysningen förflyttade romerna sig, tillsammans med andra demonstranter, till Stadshuset, där de slog läger. Nu har de än en gång avhysts och håller till under en cykeltunnel ett tiotal meter därifrån, men frågan var de ska ta vägen på längre sikt kvarstår.
Vi på Radiofontänen frågar vår publik vad var och en av oss kan göra för att hjälpa människor som lever i ett diskriminerande utanförskap.

Att komma tillbaka in i samhället, eller arbetslivet, efter att under lång tid befunnit sig i ett utanförskap ses av många (på både politisk och ickepolitisk nivå) som något självklart, ett slags ”så ska det vara” . Men tänk om det man ”skall, bör och måste” komma tillbaka till är det som en bidrog till att man faktiskt blev sjuk. Som att återknytas till ett samhälle som tidigare stött ut en och som eventuellt kommer att göra det igen.

I programmet kommer vi även att belysa det vedervärdiga Vipeholmsexperimentet som intagna på anstalt i Lund utsattes för under 40-50-talet. Det blir värmande förkylningstips, uppväxtskildringar i en tid som var och programledare med minnen både bakåt och framåt i tiden, i ett Radiofontänen där allt är möjligt!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Sommar, kriser och politikertips

Inom psykiatrin i Malmö har det sedan ett tag tillbaka rapporterats om för få vårdplatser och extremlånga väntetider till psykakut. IVOs (inspektionen för vår och omsorg) granskning visar att självmorden i anslutning till slutenvården ökat dramatiskt de senaste åren.
I våras gick så överläkare och skyddsombud inom vuxenpsykiatrin, Louise Lundberg, ut i media och sa att gränsen är nådd vad gäller läkarnas arbetssituation. Vad har hänt sedan dess? Vi möter henne i en intervju där hon bland annat pratar om vikten av fler slutenvårdsplatser och att allmänheten får en insyn i det som faktiskt sker.
”Ont i hjärtat? Ah, det är nog psykiskt..” När man som patient inom psykiatrin möter den somatiska vården kan man lätt förbises och nonchaleras. En medarbetare på redaktionen har fått nog och reagerar.

I programmet även riksdagstips till politiker, minnen från sommaren -85 och roliga gratisaktiviteter att göra i sommar!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Film i sommarvärmen?