Tag Archives: självskadebeteende

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Ett metafysiskt nu

Kan man gå framåt i livet utan att möta sitt förflutna? I september i år lades den slutna, rättspsykiatriska avdelning 64 i Växjö ned. Under många år låstes unga kvinnor med självskadebeteende in där för att behandlas med straff och belöningar. Hur känns det att återvända till en plats man varit tvångsplacerad i under fyra år? Med ett behandlingssystem som skulle kunna användas till att träna en hund till att göra vad man vill att den ska göra? Utifrån den personliga erfarenheten åker Radiofontänen till Växjö på konferens för nya behandlingsmetoder för självskadebeteende. Kan en hämndresa skapa försoning och ge kraft?

”Travel away…and back again.” Är det möjligt att gå framåt i livet utan att möta sitt förflutna? Urbanisering har blivit en naturlig del av vår mänskliga existens. Har vi blivit en konstruktion där ett kortsiktigt zappande genom livsuttrycken blivit norm? Eller står vi inför ett paradigmskifte där den globala byn skapar en balans i en återupptäckt av muntlig kultur och given mänsklig identitet?

Dubbel dubbel, livet som läxa och utfläkande programledare – Radiofontänen i ett någorlunda vardagligt glimrande nu!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Själskadebeteende

Skär du dig själv? Tröstäter du? Kan man träna för att skada sig själv? Självskadebeteende står på agendan i dagens program. Med mikrofonen i hand pratar vi om olika sätt att agera självdestruktivt.  Vilka är de bakomliggande orsakerna? Kan man ta bort smärta genom att åsamka sig själv smärta? Och hur hjälper man någon med de här problemen?

Man räknar med att 80 procent tjejer och 20 procent killar utvecklar ett självskadebeteende. En av de tjejerna är Berny Pålsson och vi recenserar hennes bok Vingklippt ängel.

Och var går gränserna för definitionen av självskadebeteende? Är tröstshopping ett sätt att skada sig själv? I alla fall när skulderna ska börja betalas av. För kanske handlar det om att såra en bedövad själ?

Nästa vecka går Skåneveckan för psykisk hälsa av stapeln. Vi intervjuar Camilla, från Teater PsykBryt, som medverkar genom att spela teater om psykisk ohälsa. Med skådespelare som lider av psykisk ohälsa.

Nätilska, uppstoppade fans och energitokiga programledare – det är din Radiofontän!