Tag Archives: skola

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Skolan, sexualiteten och…midsommar?

Vad anser du är viktigt i skolan? Om det är något som aldrig är inaktuellt så är det skoldebatten. Ska det vara katederundervisning och kadaverdisciplin eller flumskola och elevstyre? Sanningen kanske inte existerar i ytterligheterna och i dagens program ger vi oss ut på Malmös gator för att höra vad stadens invånare tycker att man ska fokusera på. Och är det möjligt att inte fastna i analysen för analysens skull om man har över trehundra universitetspoäng, med en utbildning som sträcker sig från filosofi över bibelstudier till teknisk fysik? I en personlig betraktelse över studier lär vi oss att det enda vi lär oss är hur lite vi vet.

Freud pratade om libido och thanatos som två sidor av människans sexualitet. Vi funderar på hur skolan påverkar våra barn till att se världen ur ett normerat heterosexuellt perspektiv.

Hur ser Gud egentligen på vår sexualitet? Bryr han sig? Och hur ser vi egentligen på sexualiteten hos människor med psykisk ohälsa? Har de verkligen sex överhuvudtaget? Radiofontänen anser att det räcker nu!

Maktkoncept, förvaltardagböcker och en naggande god publik – Radiofontänen önskar en någorlunda vardagligt glad midsommar!

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Trygg i skolan?

Vad gör du för att förebygga mobbing? Kan man göra det? I dagens program får vi besök av Håkan Brock från Trygga Skolan och tillsammans vänder vi ut och in på ämnet mobbing. Vilka är de bakomliggande mekanismerna? Hur viktigt är det att de som arbetar med frågan är nära ungdomarna i ålder? Det individuella engagemanget är ju viktigt för att förändra saker i samhället. Vad är det som driver någon att börja arbeta med just dessa frågor?

Sommaren har anlänt. Varför inte ta cykeln och ge dig ut på en sväng? Men känner du till dess historia? Visste du att de första cyklarna hade hästhuvud och svans?

Vad gör vi egentligen för att må bra? Att köra motorcykel på småvägar är ett sätt. Att snappa upp och memorera skämt ett annat. För att inte tala om att ställa sig och sjunga inför en livepublik!

Effektiva tekniker, trevliga programledare och världsutrotande rymdvarelser – såklart, Radiofontänen!