Tag Archives: utanförskap

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Minoriteter, kåkstäder, utanförskap och klyftor

Det är just nu en omvälvande situation i Malmös historia. Många flyktingar söker skydd och asyl i Sverige och andra länder i Europa. I början av förra veckan påbörjade Malmö stad rivningen av EU-migranternas kåkstad på en ödestomt i stadsdelen Sorgenfri. En plats som varit deras hem de senaste 2-3 åren. Efter avhysningen förflyttade romerna sig, tillsammans med andra demonstranter, till Stadshuset, där de slog läger. Nu har de än en gång avhysts och håller till under en cykeltunnel ett tiotal meter därifrån, men frågan var de ska ta vägen på längre sikt kvarstår.
Vi på Radiofontänen frågar vår publik vad var och en av oss kan göra för att hjälpa människor som lever i ett diskriminerande utanförskap.

Att komma tillbaka in i samhället, eller arbetslivet, efter att under lång tid befunnit sig i ett utanförskap ses av många (på både politisk och ickepolitisk nivå) som något självklart, ett slags ”så ska det vara” . Men tänk om det man ”skall, bör och måste” komma tillbaka till är det som en bidrog till att man faktiskt blev sjuk. Som att återknytas till ett samhälle som tidigare stött ut en och som eventuellt kommer att göra det igen.

I programmet kommer vi även att belysa det vedervärdiga Vipeholmsexperimentet som intagna på anstalt i Lund utsattes för under 40-50-talet. Det blir värmande förkylningstips, uppväxtskildringar i en tid som var och programledare med minnen både bakåt och framåt i tiden, i ett Radiofontänen där allt är möjligt!

Kultur Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Känner du dig delaktig?

Vi fortsätter att prata utanförskap i dagens program. Och lägger till delaktighet. Hur agerar vi för att uppgå i gemenskaper? För att bjuda in till gemenskaper? Och är gemenskaper alltid önskvärda? Med hjälp av bland annat Thoreau och Hegel kollar vi lite på sociala integrationsmönster.

Hur påverkas vi av våra drömmar i vårt dagliga liv? Och kan vi styra drömmarna dit vi vill ha dem? Och tänk på alla saker vi aldrig drömt om!

Tänker vi på var och hur våra tekniska prylar är gjorda när vi införskaffar dem? Barnarbete är fortfarande en realitet i världen år 2015. Vi undersöker och upprörs.

Jesus, mor/dotter-relationer och profetiska skräckfilmer – Radiofontänen bjuder in till en någorlunda vardagligt delaktig radioshow!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Utanförskapet och de sociala koderna

När känner du dig utanför? Ett utanförskap är så mycket mer än en försåtlig, politisk eufemism. I dagens program tittar vi på olika sätt vi alla kan känna oss utanför – i en grupp, på en arbetsplats, i ett bemötande. För att inte tala om när någon bestämmer över ens huvud. Vi ger oss ut på staden och kollar när Malmöborna får en känsla av utanförskap.

Är utanförskap en i grunden allmängiltig, mänsklig förutsättning? Vi tar hjälp av Pär Lagerkvist, Karl Marx och Albert Camus för att närma oss begreppet. Och om vi ger utanförskap en socio-ekonomisk, politisk definition, är det då möjligt att växa ifrån det, att mogna som människa och genom att växa ur sociala koder och normer närma sig känslan av delaktighet?

I den svenska politiska situationen diskuteras hur man demokratiskt bör bemöta ett parti som arbetar med icke-demokratiska förtecken. Ska man prata med Sverigedemokraterna, ska man till och med förhandla med dem? I en sådan diskussion är det viktigt att definiera orden och se saker för vad de verkligen är. Att inte glömma att vid en förhandling finns alltid en kostnad, du måste överväga en förlust av något för att kunna vinna något annat. Men om den ena förhandlingsparten faktiskt aldrig har något att förlora? Kan en sådan asymmetrisk situation ens kallas för förhandling?

Livsförklarande sånger, en delaktig publik och kallpratande programledare – Radiofontänen bjuder in till en någorlunda vardagligt delaktig radioshow!

Lyssna på våra program Psykisk ohälsa

Orättvist? Människan, livet, existensen!

Vad tycker du är orättvist? Radiofontänen tar en stor tugga i dagens program. Krig, barn som far illa, hemlöshet, ojämlikhet, utanförskap – saker som de flesta kanske tycker sammanfattar orättvisa. Men är det orättvist att Hollywoodskådisar tjänar mer än allmänläkare? Hur påverkar ditt personliga mående din upplevelse av rättvisa? När du tycker att du förtjänar 1. 50 i böter men får fyra år på rättspsyk?

Prova att vandra i mina skor! Kanske är det precis så enkelt? Det är lätt att peka ut andra som medskyldiga i deras eget utanförskap. Fördomar bär vi alla. Vad händer om du vänder på steken och sätter dig själv i en annan persons situation? Hur skulle du se på dig själv?

Eller är det helt enkelt orättvist att skapa forum där ens åsikt kan stå oemotsagd?

Kärnvapen, fönster mot datorvärlden och rättshaverister – Radiofontänen stämmer skiten ur vardagen!