Framtidsmål...

fredag den 9 november 2012 Längd: 0 sek

  DNA-middag? Fest för genetiker eller får begreppet 'franska portioner' en ny innebörd? Anita tar oss med på framtidsvisioner i gastronomi. Pär diskuterar papperstidningens vara eller icke vara i vår alltmer digitaliserade miljö. Bokrecension och tandläkarskräck är andra ämnen som tas upp i veckans program. Håll till godo! /Redaktionen