Demokratins slut?

fredag den 25 november 2016 Längd: 0 sek
Går världen under nu? Den politiska situationen i västvärlden har inte varit så osäker på länge. Populisterna, extremisterna och näthatarna frodas. Klarar vår demokrati det här? Har den blivit ett täcke vi kan somna in under? Går vi mot demokratins slut såsom vi känner den? Vi ger oss i kast med att titta på vad just demokrati betyder för oss i en tid då Donald Trump blir USA's president. Ibland kan det kännas som om våra inre undergångskänslor projiceras ut på världens filmduk. Men tänk om något nytt kan gro ur alltings slut? Baserat på dans och lek. Vi tar hjälp av filosofin för att åskådliggöra en hoppfull fantasi. Poetisk bittermandel, Gloria Swanson och smärtsamma barndomsminnen - Radiofontänen  ger en någorlunda vardagligt demokratisk radioshow!