Björn Fries i Sydsvenskan om psykisk ohälsa och Fontänhuset!

Björn Fries, politiker och samhällsdebattör (och tillika styrelsemedlem i Fontänhuset Malmö) har inför valet publicerat en artikel i Sydsvenskan. Han skriver om Fontänhusets arbete under 30 år och vår samhällsroll i dagens Sverige. Läs den här:

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/oka-inkluderingen-av-psykiskt-sjuka/

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.