Organisation

Malmö Fontänhus ingår i en världsomspännande klubbhusorganisation och vi bedriver en psykosocial arbetsrehabilitering i enlighet med de 36 riktlinjer som ligger till grund för Fountain House-modellen. Vi är del av ett internationellt nätverk för klubbhus, CI (Clubhouse International), och vi ingår i det nationella nätverket SF (Sveriges Fontänhus). Tanken med nätverken är att samordna våra krafter för att kunna utveckla och bibehålla en god kvalitet på rehabiliteringsmodellen.

Fontänhuset i Malmö är en privat stiftelse med en ansvarig styrelse. För verksamheten ansvarar Herbert Tinz, chef. Sista onsdagen i månaden håller vi ett klubbmöte som är öppet för alla medlemmar och handledare. Detta är verksamhetens beslutande organ.

Vi försöker hålla en gemensamhetsprincip där vi arbetar och beslutar tillsammans. Varje enhet beslutar gemensamt om sin verksamhet och handledarna på varje våning bär det slutliga ansvaret.

För att kunna skapa delaktighet och öppenhet i utvecklandet av verksamheten har vi utformat en ledningsgrupp. Denna ansvarar för en överblick av Fontänhusets verksamhet och förbereder underlag för beslut på klubbmötet. I gruppen ingår medlemmar och handledare från varje enhet samt chefer.

Comments are closed.