Frågor och svar

Fråga: Vad är ett Fontänhus?
Svar: Ett klubbhus för människor som har psykisk ohälsa. Klubben bedriver en psykosocial, arbetsinriktad rehabilitering, där frivilligheten står i fokus.

Fråga: Vem kan bli medlem?
Svar: Om du har, eller har varit, i någon form av kontakt med psykiatrin och om du är drogfri under din arbetsdag på Fontänhuset. Nolltolerans gäller.

Fråga: Hur blir jag medlem?
Svar: Du bokar ett studiebesök på Fontänhuset för att få en rundvandring och information. Verkar det intressant kan du börja på en enhet samma dag, eller återkomma när du har funderat så länge du behöver. När du har börjat är du med i verksamheten ca tjugo timmar – detta för att du ska kunna göra ett så informerat och aktivt val som möjligt. Sedan kan du välja att bli medlem.


Fråga:
 Vad har ni för öppettider på Fontänhuset?
Svar: Fontänhuset är öppet vardagar mellan 08.00 – 16.00. På tisdagar är caféet öppet för en social kväll. Söndagar håller huset öppet mellan 13.00 – 16.00, då lagas och serveras söndagsmiddag. Fontänhuset firar alla storhelger på den dag de infaller.

Fråga: Måste jag komma varje dag om jag blir medlem?
Svar: Nej, du bestämmer helt själv vilka tider du är på Fontänhuset.

Fråga: Om jag vill börja arbeta eller studera, kan jag få hjälp med detta?
Svar: Arbetsenheten Vägar Ut arbetar för att hjälpa medlemmar med att få stöd i sin väg tillbaka till samhället. Som medlem kan du få hjälp att hitta arbete och studier som intresserar dig och få stöd i de nödvändiga kontakter som behöver tas.

Fråga: Kan jag som medlem få hjälp med att kontakta olika myndigheter?
Svar: Ja, som medlem har du rätt till medlemsstöd. Då kan en handledare eller medlem du känner förtroende för stötta dig i myndighetskontakter, genom att följa med dig på de besök du behöver göra. Eller genom stöttande och vägledande samtal inför stundande kontakter.

 

Comments are closed.