Partners

Fontänhuset verkar i ett dynamiskt och ständigt föränderligt samhälle. Det är viktigt för oss att vara tydligt förankrade i vår samtid och vi arbetar fokuserat på att bygga sociala nätverk – med myndigheter och andra aktörer inom vårt verkningsområde, men också med arbetsgivare, universitet, högskolor, föreningar och privatpersoner. Framför allt för att skapa plattformar för våra medlemmar, men också för att utföra ett av våra viktigaste uppdrag: att motverka sociala stigman.

Våra samarbetspartners är viktiga för oss.

                                       

                                     

King Edward Filmproduktion AB
Malmö Stadsfastigheter

 

Comments are closed.