Programmet 2 december 2010

torsdag den 2 december 2010 Längd: 0 sek
Många personer i behov av samhällets hjälp tycker inte att de blir bemötta på ett bra sätt. Radiofontänen berättar om Malmö stads bemötandeprojekt. Vad är ett gott bemötande? Att känna sig vuxen och att inte få sina behov tyngda av skam? Vi har varit på mobil riksutställning i en modifierad lastbil. Det är konst. Det är en videoinstallation av Candice Breitz om hur män och kvinnor skildras i populärkulturen. Didgeridoo, kookaburra och gåtor i rekordfart gör Radiofontänen till ett någorlunda vardagligt radioprogram!