Programmet 29 september

torsdag den 29 september 2011 Längd: 0 sek
Har du svårt att uttrycka dina känslor?  Det har inte Radiofontänen. Idag pratar vi känslor, i det stora och det lilla, allmängiltigt och personligt. Kan man sätta ord på obegripliga händelser, som Utöya i Norge? Hur agerar vi gentemot andra människor? Vad kommer först - trakasserierna eller den psykiska ohälsan? Vi vänder ut och in på vårt känsloliv. Under Gallerinatten i Malmö anordnades projektet "Konstnären tar Dig till konsten", ett försök att utnyttja det offentliga rummet och skapa en deltagarkultur. Vi får besök av två medlemmar från Fontänhuset, som arbetade tillsammans med konstnären Henrik Lund Jörgensen. De berättar om hur arbetet fick dem att använda och bearbeta personliga upplevelser. Kinamat i Osby, svart skräckjul och känslosamma programledare - kort sagt, en någorlunda vardaglig radioshow.