Kommunikation och soppkök - personliga samhällsuppdrag?

torsdag den 24 januari 2013 Längd: 0 sek

Hur kommunicerar du egentligen? Säger dina ord en sak och ditt kroppsspråk något annat? Idag tittar Radiofontänen närmare på vad och hur vi säger saker till varandra och vi har Anita Magni Olsson, lärare och handledare i kommunikation, på besök. Visste du att vårt känslospråk är indelat i nio affektsystem? Och att sex av dem väcker negativa känslor!? Starka känslor som glädje, rädsla och aggressivitet smittar av sig. Har vi ett samhällsuppdrag att lära oss kommunicera kring varandras känsloyttringar? Hur lättsmittade är vi egentligen? Och på tal om samhällsuppdrag - vad är vårt personliga ansvar när det gäller hemlöshet? Vi gästas också av Janni Bjödstrup, från nätverket Soppkök Malmö, och pratar om engagemang kring sociala frågor. Genom att skapa sovplatser inom kyrkan gör Soppkök Malmö en insats för människor som lever på gatan under vintern. Är det ett modernt sätt att bekämpa hemlöshet eller har inget hänt sedan 1600-talet? Vilket politiskt stöd behövs? Nätverket ser soppköket som en mötesplats där alla är välkomna. Att skapa ramar för möten och kommunikation är kanske bästa sättet att motverka sociala problem? Datoriserade kommunikationsregler, matematikluckor och universella leenden - Radiofontänen kommunicerar naturligtvis allt på en gång!