C. Hugo med gäster!

torsdag den 10 december 2020 Längd: 38 min 42 sek

C. Hugo bjuder på dans, synthresor, dagbok, poesi och film!

Musikredaktörer: Peter, Fredrik, Anna, Angela, Andy, André och Göran

Teknik: Anna och Mattis