Konst, Konst och åter konst

Gallerinatten 2022

fredag den 23 september 2022 Längd: 44 min 49 sek

Jenny, Eyvah och Eva N. leder oss igenom Gallerinattens alla konstiga ämnen runt konst. Vi tackar alla som kom till oss denna fantastiska kväll och vi hoppas vi ser er igen. Tack för alla som hjälpte till under kvällen och prorammet. Tekniker Johanna och Linux.