Filmmusik, filmmusik, filmmusik

måndag den 9 maj 2022 Längd: 36 min 25 sek

Göran och Paddie tar oss in i filmmusikensvärld.
Inslag: Benny, Bruno, Martin, Peter, Kim, Björn, Eva, Bo.
Musikredaktörer: Johanna, Björn, Linux, Kim, Tony, Eva.
Producent: Linux