Vad är kultur för oss?

torsdag den 14 september 2023 Längd: 28 min 33 sek

Rickard och Peter sitter vid mickarna för att snacka om allt som har med kultur att göra! Vad är kultur för oss? Och vad säger malmöborna om kultur? 

Tack till teknikerna och producenten!

Tack till alla som spelat in inslag!

Tack till alla som valt musik!