Skåneveckan på Radiofontänen!

Öppet hus med radiosändning

torsdag den 12 oktober 2023 Längd: 34 min 6 sek

Bo och Peter presenterade programmet som gjorts med tanke på Skåneveckan. Temat var om psykisk hälsa och inslag omkring mående och Fontänhuset. En fin dag med många besökare samt många som lyssnade.

Tack till alla som medverkat till programmet!