Medlemskap

Fontänhuset erbjuder ett frivilligt och kostnadsfritt deltagande.

Två kriterier ligger till grund för ett medlemskap i verksamheten: att du har eller har haft någon form av kontakt med psykiatrin och att du är drogfri när du är hos oss. Vår vision och målsättning är att vi tillsammans verkar för alla medlemmars rätt till att vara inbegripen i en gemenskap som tillhandahåller hopp, respekt och möjligheter till arbete. Vi vill också kunna ge dig som medlem redskap som kan bidra till ett värdigt liv och en ökad livskvalitet.

Om du skulle vilja bli medlem i Fontänhuset går vägen till medlemskap genom en informativ introduktion. Syftet med introduktionen är att du som blivande medlem ska ha möjlighet att lära känna Fontänhusets verksamhet, policy, samt  medlemskapets rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Comments are closed.