Enheter

Fontänhusets fyra olika enheter utgör grunden i den arbetsorienterade dagen, och erbjuder alla väldigt olika arbetsuppgifter. Du kan välja att arbeta i vilken du vill, allt efter dina egna intressen, din förmåga och ditt mående. Givetvis kan du också när som helst byta enhet, om du hellre vill prova på något annat.

Medlemmar och handledare arbetar tillsammans och utformar gemensamt dagen på enheten, genom möten klockan 8:30 och 13:00. Du bestämmer själv, eller i samspråk med handledare, vilka tider du vill arbeta och allt deltagande är frivilligt.

Comments are closed.