Varför engagera sig för andra?

torsdag den 17 september 2020

Ens svagheter kan bli ens styrkor och med dem kan vi även hjälpa andra. Så har det varit för Michael Wallenberg som representerar Fontänhuset i NSPH Skåne, ett lokalt forum för psykisk ohälsa.

Varför engagera sig för andra?

Frågan är personlig; var och en av oss har säkert sitt svar om varför de gör det. Att bry sig om andra skulle egentligen vara en självklarhet i vår värld, men är inte alltid så.

Som medlem representerar jag, tillsammans med Anita, Fontänhuset i en organisation som heter NSPH Skåne. NSPH står för Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Under NSPH finns många intresseorganisationer representerade och det är ett bra forum som lyfter fram frågor kring psykisk ohälsa. När man sitter med och lyssnar får man en större uppfattning om hur stora problem vi har i samhället, hur många medmänniskor som lider och har det tufft.

NSPH gör ett fantastiskt arbete för att fånga upp den lilla människans behov och ge den ett ansikte utåt. Det handlar om att försöka belysa, förändra, hjälpa och förebygga psykisk ohälsa. Vi alla som är med kan genom detta forum göra våra medlemmars röster hörda. Vi är inte ensamma.

Så varför sitter jag med där? Vad gjorde att jag engagerade mig?

När jag var barn drabbades jag av polio, även kallat barnförlamning i folkmun. Förlamad och isolerad låg jag på sjukhuset och kunde inget göra. En släkting som var kristen och hade en stark gudstro gick emot besöksförbudet, gick in i rummet bad till Jesus att jag skulle bli frisk och lämnade sedan.

Det är ett minne jag starkt kommer ihåg. Sjukdomen vände och jag blev totalt återställd, men lidandet jag gick igenom och att se de andra barnen sjuka etsades in i mitt lilla barnaminne. Sedan dess har jag alltid blivit påmind om hur lyckligt lottad jag var.

Från ungdomen blev jag drabbad av psykisk ohälsa, något jag levt med under lång tid. Sårbarheten ligger nära, men livet går vidare och ens svaghet kan ändras till vår styrka, och den kan vi få använda till att hjälpa andra.  

Med min lilla medverkan i NSPH hoppas jag att kunna göra någonting för mina medmänniskor. Hjälp finns att få.

NSPH har gett ut en skriftlig återhämtningsguide som fungerar som ett verktyg för dig som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Nu lanseras även en guide för anhöriga och vänner. De som skriver har egen erfarenhet inom psykisk ohälsa. Om du vill ta del av den kan du hämta ett exemplar här på Fontänhuset.

 

Idag är livet.

Michael Wallenberg

 

Läs mer om NSPH på deras webbsida: nsphskåne.se

Nästa inlägg...

En bild berättar

fredag den 2 oktober 2020

Två personer utbyter ett kort samtal på en bar. Kan denna bild säga något intressant om relationer?

Läs mer

Fler inlägg...